Carta del Bisbe Toni Vadell

El diumenge onze de febrer vaig poder participar en una trobada vostra de consells parroquials, i he de reconèixer que va ser un regal, a més de la bona ensaïmada que me regalàreu, del forn de Trinitat Vella… Quin gran detall!!!

Però el que més em va commoure va ser trobar-me amb unes comunitats, cristians i cristianes, alegres de trobar-vos, i de trobar-vos amb el Senyor. Estic convençut que aquí hi ha una clau molt important per a l’evangelització dels nostres barris. Que les nostres comunitats estiguin integrades per persones que miren i es deixen mirar pel Senyor. Que es deixen estimar pel Crist, i des d’aquí s’estimen i estimen els altres veïns i totes les persones que s’acosten a les nostres comunitats.

També em va alegrar molt escoltar i compartir amb tots vosaltres tot l’esforç que esteu fent per treballar plegats, en comunió, en una pastoral de conjunt, fent un procés molt concret i real per crear unitats de pastoral, treballant conjuntament diferents sectors de la pastoral.

Us felicito de cor i prego al Senyor perquè us continuï animant i inspirant en aquest camí de conversió missionera.

Us vaig dir que tal i com diu el Sant Pare, la conversió missionera, passa per un renovat encontre amb el Senyor, tal com ens indiquen les “Orientacions pastorals” que prest podrem tenir. És el Senyor qui genera la vida dins les nostres comunitats perquè siguem llum enmig dels nostres barris. No es tracta de confiar en les nostres forces, sinó en el Senyor que ens dóna la vida. Per això us animo a viure la vida cristiana buscant moments de silenci tant personalment com comunitària per viure la vida des de l’oració. També us animo a viure la fraternitat. Ja us vaig dir que no hi ha res més atractiu que una comunitat de persones que es deixen estimar pel Senyor i que s’estimen entre elles, i després tenen la porta oberta a l’acollida. Hi ha moltes persones als nostres barris que necessiten ser estimades, que busquen espais d’acollida on poder compartir la vida. I també us animo a anunciar Jesucrist. No només a difondre el missatge de Jesús, sinó a proposar la relació amb Jesucrist com allò que sosté i dóna ple sentit a la nostra vida.

Què bé treballem a les nostres parròquies l’acció social, la caritat amb els més pobres, però com diu el Sant Pare, “la major pobresa és no conèixer Déu”. Donem-lo a conèixer, compartim amb tantes persones que ens trobem en la nostra vida quotidiana la nostra alegria immensa que neix de sentir-nos estimat pel Senyor.

Abraçada de cor i endavant… SORTIM!!! Som Església en sortida.

+ Bisbe Toni Vadell i Ferrer, Auxiliar de Barcelona


Li estem molt agraïts al Bisbe Toni Vadell del seu testimoni i dels el ànims que ens va donar en el consell de consells, i ara per aquesta carta que ens dirigeix. Seria important fer-la arribar a tota les nostres comunitats i si és possible comentar-la en els grups d’Adults.

Però encara ens queda camí a seguir i hem de continuar treballant cap al futur de les nostres comunitats en una pastoral de conjunt, amb un treball cada dia més coordinat, solidari,… en comunió.

Per això hem de continuar, a partir de l’avaluació que ja vam fer en el consell de consells.

Cada unitat pastoral hem d’anar treballant a partir del que vam expressar allà, per anar vencent les dificultats, problemes, reptes …, en un camí de futur en comunió, que hem de continuar fent entre les parròquies. Amb objectius concrets a treballar i buscant els mitjans per poder-los solucionar les nostres dificultats.

Ja ho continuarem revisant. Forma part del nostre futur com a Església en els nostres barris i arxiprestat. Esperem que la Pasqua i el futur treball diocesà que ens proposen (Sortim “: Orientacions i Propostes per a una Conversió pastoral) ens ajudin.

Bona Pasqua de Resurrecció


Le estamos muy agradecidos al Bisbe Toni Vadell de su testimonio y del ánimo que nos dio en el encuentro del consell de consells, y ahora por esta carta que nos dirige. Sería importante hacérsela llegar a toda nuestra comunidad y si es posible comentarla en los grupos de Adultos.

Pero todavía nos queda camino a seguir y tenemos que continuar trabajando hacia el futuro de nuestras comunidades en una pastoral de conjunto, con un trabajo cada día más coordinado, solidario… en comunión.

Por eso debemos de continuar a partir de la evaluación que ya hicimos en el consejo de consejos. Cada unidad pastoral tenemos que ir trabajando a partir de lo que expresamos allí, para ir venciendo las dificultades, problemas, retos…, en un camino de futuro en comunión que tenemos que continuar haciendo entre las parroquias. Con objetivos concretos a trabajar y buscando los medios para poderlos solucionar nuestras dificultades.

Ya lo continuaremos revisando. Forma parte de nuestro futuro como Iglesia en nuestros barrios y arciprestado. Esperemos que la Pascua y el futuro trabajo diocesano que nos proponen (Sortim”: Orientacions i propostes per a una conversió pastoral) nos ayuden.

Feliz Pascua de resurrección

Bookmark the permalink.

Comments are closed